Tydzień Edukacji Globalnej 2019 – Dzień trzeci
środa, 20 listopada 2019 19:51

 

Kliknij by zobaczyć galerię

20.11.2019 r. Czujesz klimat? Zmieniajmy świat małymi kroczkami! Tak brzmi temat warsztatowych zajęć bibliotecznych, w których wzięli udział uczniowie klasy VI w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Zajęcia odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku, a prowadziła je pani Agnieszka Makarewicz (organizacja wyjazdu: Agnieszka Łaskowska i Marzanna Sienkiewicz). Na początku zajęć uczniowie omówili Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz zmiany klimatyczne zachodzące w Polsce i na świecie. Następnie wymienili problemy związane ze środowiskiem w swoim najbliższym otoczeniu i wskazali konkretne propozycje rozwiązań korzystnych dla środowiska w zakresie czystości i oszczędzania wody, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i świadomego konsumpcjonizmu.

Dzisiejszego dnia, uczniowie klasy V z wychowawcą Marzanną Wasilewską przedstawili Azję. W prezentacji uwzględniono zagadnienia dotyczące ogólnych informacji o kontynencie (bo bez poznania świata, ludzi, ich kultury, gospodarki, przyrody … nie da się mówić o klimacie) oraz o przyczynach zmian klimatu w Azji. Na opracowanym plakacie znalazły się informacje o zagrożeniach klimatycznych na tym kontynencie. Podstawowym produktem żywnościowym w Azji jest ryż, dlatego jakiekolwiek problemy, które w wyniku zmian klimatu zaistnieją w systemach produkcji ryżu, mogą poważnie osłabić bezpieczeństwo żywnościowe. Uprawa ryżu generuje znaczne ilości metanu, który jest silnym gazem cieplarnianym, dlatego ograniczanie jego emisji będzie ważnym działaniem łagodzącym zmiany klimatu w Azji. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził, że częstotliwość występowania chorób mających związek z klimatem zwiększyła się w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej wraz ze wzrostem temperatury i zmienności opadów. Ekstremalne zjawiska pogodowe są częste w tej części świata, ale wraz ze zmianami klimatu będą rosły ich częstotliwość i gwałtowność.

Andrzej Malinowski zaprezentował wybrane przedmioty, które są popularne w Azji i są jej symbolami. Przedstawił też Rwandę, jako przykład państwa, które dba o zrównoważony rozwój, realizując jego cele.

_______________________________

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju została przyjęta  przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w dniu 25 września 2015 r. w Nowym Jorku. Agenda określa 17 Celów ZR oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają być osiągnięte przez świat do 2030 r.

AM

 

 
Tydzień Edukacji Globalnej 2019 – Dzień drugi
wtorek, 19 listopada 2019 19:10

 

Kliknij by zobaczyć galerię

19.11.2019 r. Dzisiaj uczniowie klasy III (wychowawca Beata Roszkowska) przedstawili Australię i Oceanię, natomiast uczniowie kl. IV wraz z Marzanną Sienkiewicz – Europę. W prezentacjach znalazły się zagadnienia dotyczące ogólnych informacji o kontynentach oraz o przyczynach zmian klimatu w Australii i Europie. Każda z tych klas przygotowała także plakat informujący o tym, jakie działania należy podjąć na konkretnym kontynencie, by przeciwdziałać tym zmianom i ich skutkom.

Dzisiejsze spotkanie było wspólną rozmową-dyskusją na temat zagrożeń, jakie wynikają ze zmian klimatycznych na świecie na przykładzie obu kontynentów. W Australii zmiany klimatyczne już trwają. Są to upały i powodzie. „Średnie temperatury w Australii są obecnie o 1 stopień wyższe niż na początku poprzedniego stulecia. To ponad dwukrotnie więcej niż średnia liczona dla całej planety. W ciągu ostatnich 15 lat aż 13 z nich zapisało się jako najgorętsze w historii! Od 1950 roku każda kolejna dekada była cieplejsza od poprzedniej. Wraz z powietrzem ogrzewa się także ocean. Temperatura powierzchni otaczającego Australię morza wzrosła w ciągu ostatnich 100 lat aż o 0,8 stopnia, osiągając rekordową wartość w 2010 r. Do końca tego stulecia w całej Australii występować będą coraz częściej długotrwałe okresy zmniejszonych opadów oraz suszy”. Upały i susze w ciągu ostatnich lat uderzyły w australijskie rolnictwo. Istotnym czynnikiem sprawczym są działania ludzi, którzy eksploatują glebę w sposób nadmierny oraz niszczą lasy. Ponadto Australia zmaga się z katastrofalnymi pożarami … właśnie lasów i buszu.

Z kolei w Europie największy wzrost temperatury zaobserwowano na południu kontynentu latem i w regionie arktycznym zimą; pod względem ilości opadów, w Europie Południowej odnotowuje się ich spadek, a w Północnej wzrost. Zmiana klimatu nie pozostaje bez wpływu na ekosystemy, czego konsekwencją jest migracja wielu gatunków roślin i zwierząt na północ oraz na wyżej położone obszary. Zjawisko to ma ogromne znaczenie dla takich sektorów działalności człowieka, jak rolnictwo, leśnictwo, produkcja energii, turystyka i infrastruktura, a jego konsekwencje dla Europy będą w większości negatywne.

Regiony, w tym obszary miejskie, szczególnie narażone na zmianę klimatu w Europie znajdują się: w krajach Europy Południowej i basenu Morza Śródziemnego; na obszarach górskich; w strefach przybrzeżnych, deltach i na obszarach zalewowych; na obszarach położonych najdalej na północ i w Arktyce.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły.

AM

 

 
Wywiadówka
wtorek, 19 listopada 2019 19:09

W czwartek, 21 listopada 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Tematyka zebrania:

- przedstawienie bieżących informacji na temat pracy szkoły,

- spotkania klasowe z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy

 
Tydzień Edukacji Globalnej 2019 – Dzień pierwszy
poniedziałek, 18 listopada 2019 22:04

 

Kliknij by zobaczyć galerię

18.11.2019 r. Tegoroczny Tydzień Edukacji Globalnej przebiega pod hasłem „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!” (13 cel ZR – Działania w dziedzinie klimatu). Lider Edukacji Globalnej w szkole – Andrzej Malinowski przedstawił Cele Zrównoważonego Rozwoju i omówił klimat na Ziemi. Następnie uczniowie klasy I z wychowawczynią, Małgorzatą Skrocką przedstawili Arktykę, natomiast uczniowie kl. II (wychowawca Urszula Grzybowska) prezentowali Antarktydę. W prezentacjach znalazły się następujące zagadnienia:

1) wielkość kontynentu, liczba ludności, liczba państwa, języki urzędowe, klimat, charakterystyczne rośliny, charakterystyczne zwierzęta, typowe stroje, muzyka, zabytki, atrakcje turystyczne, rolnictwo, hodowla, przemysł, ciekawostki;

2) informacja, jakie są przyczyny zmian klimatu na konkretnym kontynencie/miejscu i co trzeba zrobić, żeby temu zapobiec.

Ponadto każda z tych klas przygotowała plakat informujący o tym, jakie działania należy podjąć na konkretnym kontynencie/miejscu, by przeciwdziałać zmianom klimatu i ich skutkom.

Uczniowie stwierdzili, że problemem jest topnienie lodowców i zmniejszanie się lądolodu na Antarktydzie. Antarktyda ociepla się 4-5 razy szybciej niż reszta planety. Gdyby stopić pokrywę lodową tego kontynentu, poziom wód na Ziemi podniósłby się o 60 m. Jeśli poziom mórz podniesie się zaledwie o metr do końca wieku, będzie to oznaczać dewastację Florydy, Wietnamu i Bangladeszu. Setki milionów ludzi żyjących na tych terenach czeka zagłada.

Następnie uczniowie podali przykłady, co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu – lodowców na Antarktydzie i w Arktyce:

- ograniczyć spalanie śmieci i wszelkich odpadów;

- zachęcać dorosłych do stosowania nowoczesnych rozwiązań, jakimi są odnawialne źródła energii;

- oszczędzać energię elektryczną w domu i w szkole;

- oszczędzać papier i wodę;

- sortować odpady;

- chronić lasy, sadzić rośliny ogrodowe i drzewa.

AM

 

 
Pasowanie na Przedszkolaka
piątek, 15 listopada 2019 21:14

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W piątek, 15 listopada 2019 r. w zespole wychowania przedszkolnego odbyła się wyjątkowa i bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały przed rodzicami część artystyczną, złożyły ślubowanie, a pani dyrektor szkoły, Beata Prześniak dokonała uroczystego pasowania – dotknięcie ramienia ogromnym ołówkiem. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom.

Wychowawca grupy: Agnieszka Topolska

AM

 

 
Ocieplenie klimatu w Polsce
środa, 13 listopada 2019 22:31

 

Kliknij by zobaczyć galerię

13 listopada 2019 r. w klasie I odbyły się zajęcia z edukacji globalnej dotyczące ocieplenia klimatu w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny ukazujący zmiany klimatyczne oraz skutki tego zjawiska dla przyszłych pokoleń. Zapoznali się też ze sposobami wpływającymi na ograniczanie zjawiska ocieplania. Podczas zajęć dzieci korzystały z mapy politycznej Europy, zaznaczały na niej Polskę oraz kraje sąsiadujące z nią. Przy pomocy demonstracyjnych termometrów oznaczały temperaturę powietrza oraz jej zmiany na przestrzeni lat. Przeprowadzone zajęcia podniosły poziom świadomości uczniów związanej ze zjawiskiem ocieplania się klimatu.

Małgorzata Skrocka

 

 
XV Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
wtorek, 12 listopada 2019 17:47

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W XV Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej, który odbył się w Olecku w dniach 4-5 listopada 2019 r. udział wzięły dwie uczennice naszej szkoły: Patrycja Zagacka (kl. V), która wykonała utwór „Myślimy o Polsce” i Zuzanna Pęcak (kl. VI) – „W listopadzie”.

Nauczyciel przygotowujący: Alicja Marzanna Wasilewska

AM

 

 
„Tobie Ojczyzno”
sobota, 09 listopada 2019 22:33

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W sobotę, 9 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach odbył się XV Międzygminny Konkurs Wokalno-Recytatorski „Tobie Ojczyzno”. Jego celem było uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, popularyzacja poezji i prozy oraz pieśni patriotycznych. Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła aż 61 uczestników ze szkół z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Szkołę Podstawową w Judzikach reprezentowały: Alicja Rydzewska oraz Zuzanna Pęcak z klasy VI. Alicja zajęła III miejsce w kategorii recytacja utworu patriotycznego, a Zuzanna II miejsce w kategorii pieśń o tematyce patriotycznej.

 

 
101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
piątek, 08 listopada 2019 19:58

 

Kliknij by zobaczyć galerię

Kiedy od wschodu i zachodu wróg deptał naszych ojców ziemie,
w kraju nie brakło dzielnych mężów, walczyło całe Piasta plemię.
Lata świetności Polska miała, wielkich uczonych światu dała
i Bohaterów, których męstwo niosło Ojczyźnie wielkie zwycięstwo.

W piątek, 8 listopada 2019 r. odbył się uroczysty apel poświęcony 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pracownicy szkoły i uczniowie przedstawili krótki rys historyczny – Droga Polski do niepodległości.

AM

 

 
Narodowe Święto Niepodległości
piątek, 08 listopada 2019 18:22

 

Kliknij by zobaczyć galerię

Nasza szkoła była współorganizatorem (wraz z Przedszkolem „Krasnal” w Olecku) gminnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Z tej okazji przygotowaliśmy część artystyczną, która prezentowała w formie krótkich inscenizacji, pieśni i poezji ważne wydarzenia z historii Polski w okresie od 1795 do 1918 r. Były to: III rozbiór Polski, powstania: kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe, strajk dzieci wrzesińskich, spór Michała Drzymały z administracją Królestwa Prus, konflikt zbrojny w 1914 r. i odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Uroczystość odbyła się 7 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku.

Scenariusz i prowadzenie: Andrzej Malinowski

Scenografia i reżyseria: Małgorzata Skrocka i Agnieszka Łaskowska

Kostiumy: Ferdynand Grodzicki

Zaborcy: Sebastian Wierżyński, Nikodem Walkowiak, Michał Półtorzycki

Kościuszko: Wojciech Korotko

Uczestnik powstania kościuszkowskiego: Nikodem Walkowiak

Powstaniec listopadowy: Sebastian Wierżyński

Powstaniec styczniowy: Michał Półtorzycki

Woźny, Michał Drzymała, Matka: Dorota Miszczak

Uczniowie ze szkoły we Wrześni: Zuzanna Pęcak, Wojciech Korotko

Nauczyciel pruski: Andrzej Malinowski

Chłop ze wsi Podgradowice: Michał Półtorzycki

Niemiec, Ojciec: Ferdynand Grodzicki

Dzieci: Kacper Kukowski i Aleksandra Pęcak

Recytatorzy: Kacper Kukowski, Alicja Rydzewska, Zuzanna Osiecka

Śpiewający utwory: Zuzanna Pęcak, Zuzanna Osiecka, Aleksandra Pęcak i Patrycja Zagacka

AM

 

 
Czytanie to moja pasja
czwartek, 07 listopada 2019 21:17

 

Kliknij by zobaczyć galerię

We wtorek, 5 listopada 2019 r. w naszej bibliotece szkolnej, w ramach Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania „Czytanie to moja pasja”. Uczniowie chętnie wzięli w nim udział. Do konkursu przystąpiło 12 osób. Teksty do głośnego czytania zostały przygotowane z myślą o wieku uczestników i do niego dostosowane. Reprezentanci klas świetnie zaprezentowali swoje umiejętności. Z przyjemnością słuchaliśmy baśni pt. „Kopciuszek” i „Bajki o rybaku i rybce”. Jury (p. Małgorzata Skrocka i p. Agnieszka Łaskowska), po długotrwałej naradzie wyłoniło najlepszych w 2 kategoriach: klasy III-V i VI-VIII.

Kategoria pierwsza - I miejsce: Zuzanna Osiecka, II miejsce: Aleksandra Czajka, III miejsce: Kamil Kuczewski. Kategoria druga: I miejsce: Wojciech Korotko, II miejsce: Zuzanna Pęcak, III miejsce Alicja Rydzewska. GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Organizatorzy: Marzanna Sienkiewicz (bibliotekarz), Beata Roszkowska (wychowawca kl. III), Magdalena Borkowska (asystent biblioteczny)

MS

 

 
Impresjonistyczne obrazy
środa, 06 listopada 2019 19:01

 

Kliknij by zobaczyć galerię

6.11.2019 r. Podczas zajęć rozwijających uczniowie klasy I wykonywali doświadczenie z mlekiem, barwnikami i płynem do mycia naczyń. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia powstały przepiękne kolorowe impresje. Uczniowie z pomocą nauczyciela wyciągnęli następujący wniosek z prowadzonej obserwacji – płyn do mycia naczyń rozbija cząsteczki tłuszczu zawarte w mleku. Wielobarwne kompozycje potwierdziły tę zasadę. Zajęcia zainspirowały uczniów do prowadzenia podobnych doświadczeń w domu.

Małgorzata Skrocka

 

 
Z teatrem za pan brat
czwartek, 31 października 2019 20:49

 

Kliknij by zobaczyć galerię

31 października 2019 r. w zespole wychowania przedszkolnego odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Z teatrem za pan brat”. Do zajęć dołączyli też uczniowie kl. I-III, którzy obejrzeli spektakl „O synku Jasinku i złotym ziarenku” przygotowany przez Amatorską Grupę Teatralną AGT w Olecku. Celem projektu jest m.in. przygotowanie dzieci do prawidłowego, świadomego i krytycznego odbioru sztuk teatralnych; kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni; wzbogacanie słownictwa związanego z teatrem.

Zajęcia przeprowadzone zostały w sposób bardzo profesjonalny, ciekawy i twórczy. Dzieci były bardzo zaangażowane i zainteresowane tym, co się działo wokół nich. Każde dziecko potrafiło wyrazić swoje emocje mimiką twarzy, ruchem i słowem. Dzisiejsze spotkanie i spektakl przybliżyło dzieciom i uczniom teatr oraz jego specyfikę.

AM

 

 
Porządkowanie cmentarzy
środa, 30 października 2019 20:40

 

Kliknij by zobaczyć galerię

30.10.2019 r. Cmentarze są miejscem szczególnego szacunku. Zbliżające się Święto Wszystkich Świętych stanowi okazję do tego, aby uporządkować groby, które są zapominane i zaniedbane. Tak też uczynili uczniowie naszej szkoły, którzy pod opieką pani Marzanny Sienkiewicz i pani Agnieszki Łaskowskiej, udali się na poniemieckie cmentarze w Judzikach i w Lenartach. Uczniowie oczyścili groby, zapalili znicze i odmówili modlitwę za zmarłych.

 

 
Jak gospodarować odpadami?
środa, 30 października 2019 20:06

 

Kliknij by zobaczyć galerię

30.10.2019 r. Wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panem Romualdem Burczykiem z firmy Eko-Mazury. Spotkanie stanowiło kampanię informacyjną i edukacyjną na temat zmiany systemu gospodarki odpadami. Uczniowie poznali zasady gospodarowania odpadami i ich rodzaje. Była to także ciekawa lekcja biologii, chemii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

AM

 

 
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
środa, 30 października 2019 19:08

Kliknij by zobaczyć galerię

… Chcę rozpocząć naukę, aby w przyszłości

wyrosnąć na mądrego i uczciwego człowieka

W środę, 30 października 2019 r. uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie i stali się prawowitymi uczniami szkoły. Jednak wcześniej musieli się wykazać wiedzą o symbolach narodowych, znajomością zasad ruchu drogowego, zaśpiewać, zatańczyć, poćwiczyć i udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zachowywania się w szkole. Egzamin ten zdali celująco. Uroczystego pasowania na uczniów dokonała p.o. dyrektora szkoły, pani Justyna Adamczyk. Pierwszoklasiści otrzymali od rodziców upominki. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w klasie.

Wychowawca klasy pierwszej: Małgorzata Skrocka

Uczniowie klasy pierwszej: Alicja Bobowicz, Krystian Danowski, Szymon Girtler, Wiktor Jankowski, Julia Jędrzejewska, Zuzanna Michałowska, Julia Wierżyńska, Mateusz Wójtowicz

AM

 

 
Zajęcia w OSP Lenarty
czwartek, 24 października 2019 18:49

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W ramach realizacji podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klasy VIII wybrali się w czwartek, 24 października 2019 roku do siedziby OSP w Lenartach. W zajęciach uczestniczył pan Krzysztof Konopko – członek OSP, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu pożarnictwa. Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem wozu strażackiego, elementami ubioru strażaka, obejrzeli podręczny sprzęt gaśniczy.

Organizacja spotkania: Agnieszka Łaskowska, Ferdynand Grodzicki

 

 
Do biedronki przyszedł żuk …
czwartek, 24 października 2019 16:28

 

Kliknij by zobaczyć galerię

23.10.2019 r. Projekt „Przedszkolak otwarty na świat”. W przedszkolu znów teatralnie. Dzisiaj inscenizowaliśmy wiersz Jana Brzechwy pt. "Żuk". Dzieci z własnej inicjatywy i z dużym zaangażowaniem wykonały kukiełki. Dzięki nim przedstawiły niełatwą sytuację Żuka, który ubiegał się o rękę Biedronki. Niestety różnice między nimi były zbyt wielkie. Biedronka wybrała Muchomora za męża, bo tak jak ona miał wspaniałe piegi. Podobieństwo, jak się okazuje, ma kluczowe znaczenie.

MS

 

 
Życiodajne pszczoły
środa, 23 października 2019 18:33

 

Kliknij by zobaczyć galerię

23 października 2019 r. w klasach I-III odbyły się zajęcia edukacyjne pt: „Życiodajne pszczoły”. Zajęcia prowadził pan pszczelarz, który opowiadał o życiu i roli pszczół. Podczas zajęć odbywała się degustacja miodu. Każde dziecko po zajęciach otrzymało słodki upominek.

BR

 

 
"BohaterON"
niedziela, 20 października 2019 18:34

 

Kliknij by zobaczyć galerię

18.10.2019 r. W naszej szkole dobiegła końca kampania społeczna BohaterON. To ogólnopolska akcja, której celem jest wysyłanie kartek do żyjących uczestników powstania warszawskiego, aby w ten sposób okazać im wdzięczność, ale także oddać hołd za ich heroiczną walkę. Kampania pozwoliła przybliżyć uczniom historię powstania warszawskiego i poznać dramatyczne losy walczących o wolność stolicy. Dzięki biogramom dostępnym na stronach internetowych akcji BohaterON uczniowie wysłali samodzielnie wykonane kartki do żyjących uczestników powstania warszawskiego. Są one wyrazem naszej pamięci o bohaterskim zrywie mieszkańców stolicy.

Szkolny organizator kampanii: Agnieszka Łaskowska

 

 
Tydzień kolorów
niedziela, 20 października 2019 09:17

 

Kliknij by zobaczyć galerię

18 października 2019 r. w ZWP podsumowano obchody "Tygodnia kolorów". Przez kolejne dni tygodnia dzieci przychodziły ubrane na żółto, zielono, czerwono i niebiesko. Oprócz tego zabawy w poszczególnych dniach były dostosowane do podanego koloru. I tak bawiliśmy się w: „W żółtym mi do twarzy, mogę sobie pomarzyć”, „Grasz w zielone – gram w zielone", „A błękit dookoła", „Pomidor". W związku z podsumowaniem akcji, w piątek odbył się poczęstunek, podczas którego zostały wręczone dzieciom i rodzicom dyplomy za szczególne zaangażowanie w obchody Tygodnia kolorów. Każde dziecko otrzymało również drobny upominek. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom dzieci przedszkolnych za pomoc, kreatywność i aktywny udział w zabawie z kolorami.

Małgorzata Skrocka

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 31