Program unijny “Chcę być przedszkolakiem” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 października 2015 11:48

Kapitał ludzkiUnia Europejska

Projekt ma na celu: wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat w edukacji przedszkolnej mieszkających na terenie wiejskim Gminy Olecko.

W ramach projektu od października 2010 r. utworzone zostaną trzy zespoły wychowania przedszkolnego dla 72 dzieci:

 • przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach (2 grupy po 19 dzieci ),
 • przy Zespole Szkół w Judzikach (1 grupa - 16 dzieci),
 • przy Zespole Szkół w Babkach Oleckich (1grupa - 18 dzieci).

Zespoły wychowania przedszkolnego będą czynne: przeciętnie przez cztery dni w tygodniu.

W ramach projektu zapewniamy dzieciom z każdej grupy w szczególności:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (zabawa, nauka, zajęcia artystyczne, nauka języka angielskiego, zajęcia ruchowe, zajęcia na pływalni),
 • zajęcia specjalistyczne (z logopedą, psychologiem),
 • wycieczki do teatru,
 • organizację festiwalu przedszkolaka.

Uczestnikiem projektu może być dziecko w wieku od 3 do 5 lat, które:

 • nie uczęszcza do przedszkola,
 • mieszka w obwodzie szkół znajdujących się na terenie wiejskim Gminy Olecko.

Kryteria naboru:

Dzieci będą przyjmowane na zasadzie kolejności zgłoszeń (z preferencją dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną), z tym, że:

 • w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci 5-letnie (ur. w 2005 r.), następnie dzieci czteroletnie (ur. w 2006 r.) i na końcu dzieci 3-letnie (ur. 2007 r.).
 • w sytuacji, gdy będzie więcej chętnych niż miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Karty zgłoszeń składa rodzic lub prawny opiekun dziecka spełniającego warunki uczestnictwa.

Termin składania zgłoszeń: od 16 do 24 września 2010 r.

Miejsce składania zgłoszeń:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
 • Zespół Szkół w Judzikach,
 • Zespół Szkół w Babkach Oleckich.

Karty zgłoszeń przyjmują Koordynatorzy szkolni.

Karty zgłoszeń dostępne są:

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro projektu: Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, (pokój nr 5), tel. 87 520 09 67.

Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski

Projekt “Chcę być przedszkolakiem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tu można pobrać kartę zgłoszenia