Program unijny "Skorzystaj z szansy" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 października 2015 11:45

Projekt "Skorzystaj z szansy" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany w ramach umowy nr POKL.09.01.02-28-192/09-00 podpisanej pomiędzy Gminą Olecko a Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, zwanym "Instytucją Pośredniczącą".

Gmina Olecko
ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie
"Skorzystaj z szansy"

Projekt ma na celu: organizację Spotkania studyjnego "Obudź w sobie zapał" w październiku 2009 r., dwusemestralnych dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzonych średnio 2 godziny w tygodniu przez okres od listopada 2009 r. do maja 2010 r., wycieczki do Biebrzańskiego Parku Narodowego "Czy życie na Ziemi jest logiczne" w kwietniu 2010 r. oraz Forum edukacyjnego podsumowującego projekt w czerwcu 2010 r.

Uczestnikiem projektu może być uczeń, który:

 • uczęszcza do jednej ze szkół biorących udział w projekcie (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Szkoła Podstawowa w Judzikach, Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie),
 • ukończył V klasę szkoły podstawowej lub II klasę gimnazjum,
 • posiada średnią ocen z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych 3,0 i mniej za I półrocze lub II półrocze roku szkolnego 2008/2009,
 • zamieszkuje na terenie Gminy Olecko.

W ramach projektu zapewniamy:

 • transport dla uczniów z terenów wiejskich,
 • posiłek podczas zajęć.

Zgłoszenie udziału w projekcie składa uczeń spełniający warunki uczestnictwa w projekcie u wyznaczonego nauczyciela w poszczególnych szkołach w okresie od 9 do 16 października 2009 r.

Wyznaczeni nauczyciele do przyjmowania zgłoszeń w godzinach pracy szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku - Grażyna Gref / Gabinet psychologa szkolnego,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku - Jarosław Kosakowski / Pokój wicedyrektorów,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach - Wojciech Ignatiuk / Pokój nauczycielski,
 • Szkoła Podstawowa w Judzikach - Marzenna Grodzicka / Pokój nauczycielski,
 • Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku - Jarosław Kosakowski / Pokój wicedyrektorów,
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie - Teresa Sulima / Gabinet dyrektora.

Karty zgłoszeń dostępne są:

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro projektu: Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, (pokój nr 3), tel. 087 520 16 03.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Do pobrania - Karta zgłoszenia udziału w projekcie "Skorzystaj z szansy".

 

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

Poprawiony: wtorek, 06 października 2015 11:47