I REGIONALNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „JESIEŃ W POEZJI" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 października 2015 11:27

Pani Jesień

REGULAMIN
I REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„JESIEŃ W POEZJI"

I Organizator:

Zespół Szkół w Judzikach

II Cele konkursu

 1. Kształtowanie ochrony przyrody przez kontakt z przyrodą.
 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Propagowanie piękna poezji.

III Zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas II-III z terenu najbliższych gmin.
 2. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Judzikach w dniu 20.11.2013 r. o godz. 10.00.
 3. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dwóch uczestników wyłonionych z klas II- III.
 4. Uczniowie przygotowują do recytacji utwór o tematyce jesiennej.
 5. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy dostarczyć na załączonym formularzu (do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.zsj.olecko.edu.pl) do 31.10.2013 r. na adres: Zespół Szkół w Judzikach, Judziki 5, 19-400 Olecko.

IV Kryteria oceniania i nagrody

 1. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:
  1. dobór repertuaru,
  2. interpretacja utworu,
  3. kultura słowa,
  4. ogólny wyraz artystyczny.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.
 4. Przyznana będzie także nagroda specjalna Dyrektora Szkoły.

V Uwagi końcowe

 1. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
 2. Organizatorzy:
  Małgorzata Skrocka i Elżbieta Michaluk
 3. Patronat medialny:
  Gazetka Szkolna „News".

Karta uczestnika konkursu recytatorskiego