Projekt pt. „Przedszkolak otwarty na świat” realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Judzikach na rzecz Zespołu Wychowania Przedszkolnego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Projekt pt. „Przedszkolak otwarty na świat” realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Judzikach na rzecz Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 18 dzieci w wieku przedszkolnym z gm. Olecko, podniesienie umiejętności zawodowych, kompetencji, kwalifikacji 4 nauczycielek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, zwiększenie wiedzy 16 rodziców/opiekunów wspieranych dzieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci, podniesienie standardu wyposażenia ZWP umożliwiającego realizację nowatorskich rozwiązań edukacyjnych.

Realizacja projektu trwa od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

STRONA GŁÓWNA > Przedszkolak otwarty na świat

 

W wyniku realizacji projektu 18 dzieci objętych zostanie dodatkowymi zajęciami, 4 nauczycieli objętych zostanie doskonaleniem zawodowym, natomiast 16 rodziców/opiekunów prawnych dzieci dodatkowym wsparciem w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych swoich dzieci.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia dla dzieci:

- z kształtowania kompetencji społecznych i kreatywności,

- z kształtowania kompetencji przedsiębiorczości i inicjatywności,

- z kształtowania kompetencji porozumiewania się w języku angielskim.

Rodzicom / opiekunom prawnym dzieci udzielone zostanie wsparcie w postaci spotkań/warsztatów integracyjno-szkoleniowych.

ZWP w Judzikach zostanie doposażone w ramach projektu, w m.in.: przenośny komputer dla nauczyciela, urządzenie wielofunkcyjne, tablety edukacyjny dla dzieci, szafę do przechowywania tabletów i laptopa z funkcją ładowania baterii, monitor interaktywny z oprogramowaniem, radioodtwarzacz, dywan edukacyjny, dywan interaktywny, mobilny zestaw nagłośnieniowy, piec do wypalania gliny/ceramiki, szereg pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z dziećmi.

Ogólna wartość projektu wynosi 244 931,35 zł, w tym dofinansowanie: 207 357,01 zł.

 

Biuro projektu: Szkoła Podstawowa w Judzikach, Judziki 5, 19-400 Olecko, tel. 87 520 76 96.

Informacja w sprawie realizacji projektu: dyrektor szkoły Beata Prześniak.

 

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu