Wpisany przez Administrator   

Karty zgłoszeń, wnioski i deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub ze strony internetowej szkoły - poniżej

Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły – Ferdynand Grodzicki, tel. 875207696

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Serdecznie zapraszamy
Beata Prześniak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach