Wpisany przez Administrator   

     

Karty zgłoszeń, wnioski i deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub ze strony internetowej szkoły - poniżej

Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły – Ferdynand Grodzicki, tel. 875207696

 Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 do klasy I

 Wniosek o przyjęcie dziecka do zespołu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

 Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach

Serdecznie zapraszamy
Beata Prześniak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach