Od dnia 25 maja 2020 r. rozpoczynamy zajęcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
piątek, 22 maja 2020 14:46

 

Od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

w ZWP, klasach I-III i konsultacje w klasie VIII

 

Procedura bezpieczeństwa na wypadek Covid-19

Szanowni Rodzice/Opiekunowie przekazujemy Państwu do zapoznania się procedurę bezpieczeństwa na wypadek Covid-19 w Szkole Podstawowej w Judzikach

PROCEDURA

(uwzględnia wytyczne GIS oraz MEN)

Rodziców, którzy planują przyprowadzić na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dzieci prosimy niezwłocznie o złożenie poprawnie uzupełnionego załącznika nr 1 z procedury.

Na podstawie zgłoszeń stworzone zostały 4 grupy:

1 grupa – ZWP

2 grupa – klasa I

3 grupa – klasa II

4 grupa – klasa III

Uczniowie będą przebywać w szkole od godziny 8.00 do godziny 13.00 (razem z zajęciami w świetlicy szkolnej).

Wszystkim chętnym uczniom zapewniamy w szkole obiad za odpłatnością.

Każdy Rodzic jest zobligowany do złożenia deklaracji woli (załącznik nr 1 procedury) jeżeli dziecko będzie korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych. DEKLARACJE WOLI NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY SZKOŁY: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dzieci przychodzące do szkoły powinny posiadać maseczkę i obuwie na zmianę.

UWAGA:

1. W drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują bezpieczny dystans społeczny.

2. Uczniowie dojeżdżający (są w maseczkach) przyjmowani są w autobusie przez opiekuna dowozu, który wskazuje im miejsce siedzenia.

3. Dzieci ZWP wchodzą i są zabierani ze szkoły wejściem od przedszkola.

4. Zgodnie z procedurą uczniowie klas I-III będą przyjmowani od rodziców przed drzwiami szkoły.

5. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły i przyprowadzając dzieci zachowują dystans 2 metrów od innych rodziców (w oczekiwaniu na odebranie dziecka).

6. Uczniowie klasy VIII będą wchodzili do szkoły głównym wejściem.

7. Każdorazowo przy wchodzeniu dziecka do szkoły mierzona jest temperatura. W szkole mogą pozostać jedynie dzieci, u których nie stwierdzono podwyższonej temperatury.

8. Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie: bez podwyższonej temperatury, bez kataru, zmian skórnych itp.

9. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje je mydłem antybakteryjnym.

10. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie zachowując odległość 2 m.

11. Uczeń w szatni wspierany jest przez pracownika obsługi i odprowadzany jest do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela.

12. W szkole stosujemy zasady higieny: często myjemy ręce wodą z mydłem, nie podajemy rąk na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania oczu, nosa i ust.

13. W klasie nie obowiązują maseczki.

14. Korzystamy tylko ze swoich książek i przyborów szkolnych.

15. W ławkach zachowujemy odstęp: 1 uczeń na jedną ławkę i odstęp 1,5 metra między ławkami.

16. Co godzinę sala lekcyjna podlega wietrzeniu.

17. Co dwie godziny sala lekcyjna podlega dezynfekcji przez pracownika szkoły (ławki, krzesła, klamki, biurko, włączniki świateł, klawiatura i myszka od komputera).

18. Na plac szkolny wchodzimy z nauczycielem dopiero po jego dezynfekcji.

19. Każda klasa pracuje w swojej sali lekcyjnej.

20. Podczas zajęć uczniowie słuchają poleceń nauczyciela i zachowują odpowiedni dystans.

21. Podczas zajęć sportowych na holu, boisku szkolnym, placu zabaw mogą przebywać dwie grupy uczniów.

22. Wszystkie przybory sportowe są dezynfekowane przed użyciem i po użyciu przez uczniów.

23. Na stołówce szkolnej uczniowie zachowują dystans: 1 uczeń na 1 stolik szkolny.

24. W przypadku zauważenia niepokojących objawów, lub na wypadek podejrzenia zakażenia zgłaszamy natychmiast ten fakt nauczycielowi.

 

 

 

Załącznik nr 1

………………………….……………..

(miejscowość i data)

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka ucznia

ZWP w Judzikach/ Szkoły Podstawowej w Judzikach


Oświadczam, że dziecko: …………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia)

- jest zdrowe,

- nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie i w izolacji domowej,

- nie miało kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u dziecka wykonywany przez pracownika szkoły/przedszkola.


…………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Poprawiony: piątek, 22 maja 2020 14:55