PDF Drukuj Email

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2019/2020


mgr Beata Prześniak - dyrektor

- edukacja wczesnoszkolna

mgr Andrzej Malinowski
— język rosyjski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

mgr Marzenna Grodzicka
matematyka; wychowawca kl. VII

mgr Małgorzata Skrocka
— edukacja wczesnoszkolna, zespół korekcyjno-kompensacyjny; wychowawca kl. I

mgr Beata Elżbieta Roszkowska
edukacja wczesnoszkolna, technika; wychowawca kl. III

mgr Urszula Elżbieta Grzybowska
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja; wychowawca kl. II

mgr Agnieszka Łaskowska
— język polski, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Alicja Marzanna Wasilewska
— plastyka, muzyka, świetlica szkolna; wychowawca kl. IV-V

mgr inż. Małgorzata Anna Korotko
— historia, fizyka, chemia, biologia

mgr Dorota Miszczak
- wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne; wychowawca kl. VI 

mgr Marzanna Sienkiewicz
— religia, wdż; biblioteka

mgr Elżbieta Michaluk
- urlop wychowawczy - w/z Sylwia Dudanowicz (język polski)

mgr Dorota Michałowska-Radzewicz
- zwolnienie lekarskie
- w/z Anna Topolska, zespół wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Adamczyk

- informatyka, pedagog szkolny; wychowawca kl. VIII

mgr Katarzyna Luto

- urlop macierzyński, w/z Magdalena Borys i Magdalena Antkiewicz - język angielski

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

  • mgr Dominika Zabłocka — główny księgowy
  • inż. Ferdynand Grodzicki — sekretarz szkoły
  • Agnieszka Popławska — sprzątaczka
  • Marzena Ciszewska — sprzątaczka
  • Jerzy Sobolewski - konserwator