PDF Drukuj Email

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2020/2021


mgr Beata Prześniak - dyrektor

- edukacja wczesnoszkolna

mgr Andrzej Malinowski
— język rosyjski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

mgr Marzenna Grodzicka
matematyka; wychowawca kl. VIII

mgr Małgorzata Skrocka
— edukacja wczesnoszkolna, zespół korekcyjno-kompensacyjny; wychowawca kl. II

mgr Beata Elżbieta Roszkowska
edukacja wczesnoszkolna, technika; wychowawca kl. I

mgr Urszula Elżbieta Grzybowska
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja; wychowawca kl. III

mgr Agnieszka Łaskowska
— język polski, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Alicja Marzanna Wasilewska
— plastyka, muzyka, świetlica szkolna

mgr inż. Małgorzata Anna Korotko
— historia, fizyka, chemia, biologia; wychowawca kl. VI

mgr Dorota Miszczak
- wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający; wychowawca kl. VII

mgr Marzanna Sienkiewicz
— religia, wdż; biblioteka

mgr Elżbieta Michaluk
- urlop wychowawczy - w/z Sylwia Dudanowicz (język polski)

mgr Dorota Michałowska-Radzewicz
-
zespół wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Adamczyk

- informatyka, pedagog szkolny; wychowawca kl. IV-V

mgr Katarzyna Luto

- urlop macierzyński, w/z Anna Atkielska - język angielski

mgr Karolina Rzodkiewicz

- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

  • mgr Dominika Zabłocka — główny księgowy
  • inż. Ferdynand Grodzicki — sekretarz szkoły
  • Agnieszka Popławska — sprzątaczka
  • Marzena Ciszewska — sprzątaczka
  • Jerzy Sobolewski - konserwator