„W przyszłość bez barier” - projekt unijny PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
środa, 01 lutego 2017 22:36

W lutym 2017 r. Gmina Olecko rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.


Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Judzikach i Zespołu Szkół w Babkach Oleckich poprzez m.in. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych form wsparcia dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, organizację warsztatów wspierających dla rodziców.
Działania w projekcie skierowane są łącznie do 22 nauczycieli, 53 uczniów i 15 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie.
Ogólny koszt projektu wynosi 646 598,60 zł, w tym wartość dofinansowania – 611 323,80 zł.


Biuro projektu:
Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 1, 19-400 Olecko, pok. nr 11
(87) 520 24 94