Edukacja globalna PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
środa, 02 listopada 2016 18:49

alt

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu z zakresu edukacji globalnej „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Udział szkoły w projekcie pomoże w rozwijaniu kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie oraz budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i uniwersalnych wartościach.

 

Zadania w ramach projektu:

- organizacja Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20 listopada 2016 r.);

- dwugodzinne spotkanie uczniów gimnazjum z wolontariuszem, p. Weroniką Brączek (24 listopada 2016 r.);

- prowadzenie zajęć z edukacji globalnej.

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie internetowej: www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

Andrzej Malinowski

Szkolny lider edukacji globalnej

 

alt

 

*Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

 

Poprawiony: piątek, 13 stycznia 2017 20:01