I Regionalny Turniej Języka Angielskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
środa, 02 listopada 2016 18:03

Regulamin I Regionalnego Turnieju Języka Angielskiego dla Uczniów Klas IV-VI Szkół Podstawowych

„You Can Show What You Know”

 

I Założenia ogólne

1. Organizatorem I Regionalnego Turnieju Języka Angielskiego dla Uczniów klas IV-VI Szkół

Podstawowych „You Can Show What You Know” jest Zespół Szkół w Judzikach.

2. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg turnieju są Katarzyna Luto i Dorota

Michałowska-Radzewicz.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu oleckiego.

4. Cele konkursu: rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajami anglojęzycznymi oraz pogłębienie

wiedzy o języku angielskim, rozwijanie sprawności językowych, integracja środowiska

uczniowskiego, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.

5. Uczestnikami konkursu będzie troje uczniów reprezentujących szkołę (po jednym przedstawicielu

z klas IV-VI) wytypowanych przez nauczycieli uczących języka angielskiego w danej szkole).

6. Opiekunowie turnieju zobowiązani są do przedłożenia organizatorowi turnieju, najpóźniej w dniu

turnieju oświadczenia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów uczestników konkursu o

zgodzie na przetwarzanie i publikowanie danych dotyczących imienia, nazwiska, nazwy reprezentowanej szkoły

oraz zajętego miejsca.

7. Organizator konkursu nie zapewnia transportu.

8. Wsz    8. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator turnieju – dyrektor Zespołu Szkół w Judzikach.

II Zakres wiedzy i umiejętności

Zakres wiedzy i umiejętności obejmuje treści zawarte w podstawie programowej przewidziane

dla uczniów II etapu edukacyjnego.

III Przebieg konkursu

Pisemne zgłoszenie (nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela

przygotowującego) z dopiskiem „You Can Show What You Know” należy kierować na adres szkoły do dnia

18 listopada 2016 r. (Zespół Szkół w Judzikach, Judziki 5, 19-400 Olecko) lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

z tematem wiadomości „You Can Show What You Know”.

1. Turniej „You Can Show What You Know” przebiegać będzie w dwóch etapach:

ETAP I eliminacje szkolne:

Nauczyciele uczący języka angielskiego decydują o sposobie wyboru trojga uczniów, których

zgłoszą do turnieju.

ETAP II finał:

Finał konkursu odbędzie się 25 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Judzikach.

Uczniowie pracując w zespołach wykażą się znajomością języka angielskiego i wiedzą na temat

krajów anglojęzycznych.

2. Zwycięzcy konkursu (miejsca I-III) otrzymają nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają

drobne upominki oraz dyplomy.

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel. 609 311 600 (Katarzyna Luto)

 

Poprawiony: środa, 09 listopada 2016 18:23